Logo Interreg

Musik und Religion zwischen Ribe und Rendsburg.
Eine kulturelle Topographie.

Das deutsch-dänische Projekt widmet sich der Kulturgeschichte der Region zwischen Ribe und Rendsburg in der Zeit zwischen Reformation und Aufklärung. In dieser Zeit war die Region, das Gebiet des ehemaligen Herzogtums Schleswig, ein europäischer Knotenpunkt im religiösen und kulturellen Leben – ungeachtet der sprachlichen Vielfalt. In der Folge der Reformation gingen von hier weitreichende kulturelle Impulse aus. Am deutlichsten sind diese kulturellen Wirkungen heute noch in der Musik zu spüren. Deshalb sollen Konzerte und Ausstellungen, Tagungen, Kurse das Bewusstsein für die gemeinsame kulturelle Identität des Grenzlandes stärken, gerade in den Jahren vor dem Reformationsjubiläum 2017.

Projektpartner sind die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf, das Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tondern und die Kirchenmusikschule Lügumkloster. Dazu kommen eine große Zahl von Netzwerkpartnern wie die Nordkirche oder Kirchenmusiker aus allen Gebieten der Region. So wirken Museen, kirchliche Institutionen, Musiker und Wissenschaftler in diesem umfassenden Projekt zusammen, um – auf allen Teilgebieten grenzüberschreitend – das gemeinsame Kulturerbe sichtbar zu machen.

Das Projekt wird aus dem INTERREG 4 A-Programm Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. und dem Europäischen Fonds für Regionalentwicklung gefördert.

Zentrale Bausteine des Projektes sind
das Festival „Gottorfer Hofmusik“ auf Schloss Gottorf
Die Ausstellung „Landschaft des Glaubens – Religion in Westschleswig damals und heute” im Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder
die Darstellung der einmaligen Orgelkultur zwischen Alsen und den Marschen
– die Erforschung und Darstellung des kirchenmusikalischen Repertoires der Region von der Reformation bis zum Pietismus

Musik og religion fra Ribe til Rendsborg.
En kulturel topografi.

Projektets målsætning har været at belyse kulturhistorien i grænselandet mellem Rendsburg og Ribe fra en ny synsvinkel og dermed lægge op til en revurdering af den fælles historiske arv. Uanset alle sproglige vilkår, var regionen et europæisk knudepunkt i det religiøse og kulturelle liv i tiden mellem Reformationen og Oplysningstiden. At se på et væsentligt aspekt af kulturhistorien i grænselandet mellem Rendsburg og Ribe fra en ny synsvinkel og ud fra vigtige historiske eksempler fra musik- og religionsområdet har været projektets målsætning, samt at formidle dette gennem en række forskellige aktiviteter.

Det drejer sig om følgende:
• Udstillinger
• Forskning med opsøgende feltundersøgelser
• Publikationer (også på nettet)
• Koncerter
• CD-indspilninger
• Videreuddannelsestilbud for fagfolk indenfor kulturområdet
• Nodeudgivelser med ledsagende musikhistorisk dokumentation (også på nettet)

Overordnet set har projektets mange aktiviteter været med til at fremhæve det store potentiale, der ligger i grænseregionens fælles kulturarv, og dette er blevet formidlet ud til forskellige målgrupper i alle tænkelige facetter. I forbindelse med disse aktiviteter har museer, kirker, videreuddannelsesinstitutioner og musikere på begge sider af grænsen oprettet netværk med en hidtid ukendt tværfaglig struktur. Aktuelle kulturhistoriske og musikhistoriske forskningsresultater af stor betydning er blevet overført til et bredt anlagt og mangfoldigt formidlings- og koncertprogram, hvor både kirker og museer fungerer som kulturelle krystallisationscentre. Udover den store udstilling ”Troens landskab“ på Tønders kulturhistoriske museum og koncerterne, der blev afholdt som led i festivalen ”Hofmusik på Gottorp“, skal her også nævnes de mange arrangementer i forbindelse med udstillingen (”Troens landskab“), koncerterne og kurserne på Løgumkloster Kirkemusikskole, musikgudstjenester, foredrag, ekskursioner og andre af netværkspartnernes arrangementer, der har tiltrukket rigtig mange mennesker.
Alt i alt har projektets aktiviteter, der blev registreret på begge sider af grænsen, vakt grænselandets store fælles kulturarv til live igen.

Projektpartnere var Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf, Løgumkloster Kirkemusikskole og Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder. For første gang vil museer, kirkelige institutioner, uddannelsessteder, musikere og videnskabsfolk virke sammen i et omfattende projekt for at synliggøre den fælles kulturarv (– grænseoverskridende på alle områder
Projektet blev støttet af INTERREG 4 A-programmet Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. og den Europæiske Fod for Regionaludvikling.

Festival Gottorfer Hofmusik

Vom 30. April bis zum 10. Mai 2015 findet auf Schloss Gottorf zum vierten Mal das Festival „Gottorfer Hofmusik“ statt. Erneut konnten bedeutende Ensembles der Alten Musik aus ganz Europa gewonnen werden, die die großartige Musik der Gottorfer Kapellmeister an den originalen Orten ihrer Entstehung – in der Hofkapelle von Schloss Gottorf, im Gottorfer Hirschsaal aufführen werden. Ein Höhepunkt wird das große Konzert des Ensembles Weserrenaissance Bremen unter Leitung von Manfred Cordes im Schleswiger Dom sein: Unter dem Titel ABSCHIED UND EWIGKEIT erklingen große Staatsmusiken des Gottorfer Hofes von Georg Österreich und Johann Philipp Förtsch.

Im Zentrum des Festivals 2014 stand der Gottorfer Kapellmeister Georg Österreich (1664-1735), der nicht nur bedeutende Kompositionen hinterließ. Ihm verdanken wir auch eine umfangreiche Musikaliensammlung, die neben der schwedischen Sammlung Düben die wichtigste musikhistorische Quellensammlung des 17. Jahrhunderts darstellt.

Die Bedeutung dieser Sammlung im größeren Rahmen wurde im Rahmen des Projektes erforscht, unter besonderer Fokussierung auf die Kompositionen der Gottorfer Kapellmeister. Denn diese Musik für den Gottorfer Hof war für die Entwicklung der lutherischen Kirchenmusik bis hin zu Johann Sebastian Bach von einzigartiger Bedeutung. Im Rahmen des Festivals wurden am 4. Mai 2014 vom Ensemble Weserrenaissance am Ort ihrer Entstehung, in der Gottorfer Schlosskapelle, Kompositionen Österreichs aufgeführt. Anschließend fand dort eine CD- Aufnahme durch den NDR statt – da die Gottorfer Schlosskapelle noch dieselben akustischen Bedingungen wie im 17. Jahrhundert bietet. Die CD wird im Frühjahr 2015 bei cpo vorliegen.
Eine Voraussetzung dafür war die wissenschaftliche Edition des Notenmaterials aus der Sammlung Georg Österreich durch Prof. Konrad Küster. Deren Dokumentation und Veröffentlichung ist seit Sommer 2013 auf der Internet-Seite der Nordkirche zugänglich (http://www.nordkirche.de/nordkirche/kirchenmusik/in-der-nordkirche).

Begleitend zu Tagung und Festival wurde auf Schloss Gottorf die Modulausstellung „Orgeln an der Nordsee – Kultur der Marschen“ präsentiert.

Festival Gottorfer Hofmusik

Fra 25. april til 4. maj 2014 fandt festivalen “Hofmusik på Gottorp“ sted på Gottorp Slot med kendte musikere, der har specialiseret sig i den tidligere musik. I år var der særlig fokus på den gottorpske kapelmester Georg Österreich, der efterlod sig en række vigtige kompositioner, og til koncerten den 4. maj med Ensemble Weser-Renaissance var der rig lejlighed til at stifte bekendtskab med hans usædvanlige musik. Navnet Georg Österreich står for mange for en helt unik kulturhistorisk præstation: Hans omfattende musikaliesamling hører til det vigtigste musikhistoriske kildemateriale fra tiden før Bach og giver et godt indblik i musiklivet på det gottorpske hof. Georg Österreich og hans samling var også emnet på et offentligt foredragsmøde den 24.-26. april med internationale foredragsholdere. Koncerten og CD-indspilningerne i slotskapellet har vist, hvilken stor betydning den gottorpske hofmusik rent faktisk havde. Den tyske radiostation NDR har været en vigtig partner. NDR optog koncerten i 2014, og den blev første gang sendt i radioen den 11. januar 2015.

Midlerne fra Interreg-projektet har muliggjort det banebrydende forskningsarbejde og de musikalske opdagelser, som professor Konrad Küster fra universitetet i Freiburg i.Br. har stået bag. Udover en digitalisering af det gottorpske materiale foretaget af statsbiblioteket i Berlin gik midlerne også til en videnskabelig bearbejdning af vigtige dele af de gottorpske kompositioner.

Som afslutning på festivalen “Hofmusik på Gottorp“ fra 30. april til 10. maj 2015 afholdtes den store festkoncert med ensemblet Weser-Renaissance Bremen i domkirken i Slesvig. På koncertprogrammet stod det gottorpske hofs stort anlagte repræsentationsmusik. Koncerten blev optaget af NDR med henblik på en senere radioudsendelse og udgivelse af CD (denne vil blive udgivet i 2016 på lablet cpo). Koncerten med Ensemble Weser-Renaissances store besætning på 25 musikere under ledelse af Manfred Cordes kan siges at være den 2. uropførelse af værkerne, idet disse ikke er blevet spillet offentligt i 300 år, skønt de anses for at være store musikalske opdagelser. Der er tale om sørgemusik, der blev skrevet på Gottorp Slot kort før Bachs, Händels og Telemanns tid, og kompositionerne hører til nogle af de største og mest imponerende værker inden for den lutherske musik. Mange af de 245 koncertgæster i Slesvigs domkirke udtalte sig i begejstrede vendinger efter koncerten, og pressens anmeldelser var ligeledes meget positive.

Det videnskabelige grundlag for koncerten blev lagt af professor Konrad Küster gennem hans redigering af nodematerialet og dets placering i en historisk kontekst. Omkring 100 personer mødte op til professor Küsters introduktionsforedrag forud for koncerten.

Udover at redigere nodematerialet til koncerten har Konrad Küster som led i projektet også stået for redigering af i alt 28 nodehæfter i nodeserien “Musik mellem Nordsøen og Østersøen”, der kan downloades gratis på: http://www.nordkirche.de/nordkirche/kirchenmusik/noten-download.html. De sidste nodehæfter blev gjort klar til download i foråret 2015

Ausstellung „Landschaft des Glaubens – Religion in Westschleswig damals und heute”

im Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder

Eine der ersten Projektaktivitäten war ein Feld- Forschungsprojekt über Religion im heutigen Westschleswig unter dem Titel „Erbe des Pietismus in Westschleswig“. Eine Gruppe von Studenten von der Fakultät für Theologie und Religion an der Aarhus Universitet unternahm diese ethnographische Untersuchung. Die Ergebnisse ihrer Erkundigungen werden in Verbindung mit der Ausstellung „Troens Landskab“ (Landschaft des Glaubens) im Museum Sønderjylland präsentiert , die am 21. Juni 2014 eröffnet wurde.

Die Ausstellung ist eine kulturhistorische Schilderung darüber, wie die Religion in Form von Hügelgräbern, Kirchen und Missionshäusern sichtbaren Ausdruck findet, und welche Gegenstände im Laufe der Zeit sowohl im häuslichen Bereich als auch in öffentlichen, religiösen Zusammenhängen verwendet wurden, um den Glauben zu stärken und Frömmigkeit zu beweisen. Die Ausstellung spiegelt auch wider, wie Religion und Glauben im alltäglichen Leben der Bevölkerung in den verschiedenen Zeitabschnitten zum Ausdruck kam.

Anlass für die Ausstellung ist der 250. Todestag von Hans Adolph Brorson. Der Theologe und Psalmendichter wurde in Westschleswig geboren. Bis zu seiner Ernennung zum Bischof in Ribe war er zunächst Priester in Randerup und anschließend in Tondern. Aus diesem Grund widmet sich die Ausstellung hauptsächlich Brorson und dem Pietismus in Westschleswig.

Udstillingen ”Troens landskab – religion i Vestslesvig
før og nu”

i Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder

I udstillingen “Troens landskab“ på Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder med dens meget omfattende og afvekslende ledsagende program og i de mange arrangementer, der har haft musiklivet i regionen som emne, er det lykkes at vække denne kulturelle indflydelse til live igen og formidle den ud til et bredt publikum. Alle tre projektpartnere har været involveret i arrangementerne.
Udstillingen var en bred kulturhistorisk fortælling om, hvordan religionen optræder synligt i form af gravhøje, kirker og missionshuse, og hvilke genstande der gennem tiderne er blevet brugt både i hjemmene og i offentlige religiøse sammenhænge til at styrke troen og vise fromhed. Men udstillingen afspejler også, hvordan religion og tro er kommet til udtryk i befolkningens hverdagsliv i forskellige tidsperioder. Anledningen til udstillingen var 250-året for H. A. Brorsons død. Teologen og salmedigteren Brorson var født i Vestslesvig, han blev præst, først i Randerup og siden i Tønder og endte som biskop i Ribe. Derfor fylder Brorson, pietismen i Vestslesvig og de mange institutioner, den medførte, mest i udstillingen.

På Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder har den innovative feltforskning dannet grundlag for udstillingen “Troens landskab“, der blev ledsaget af en række publikationer og diverse arrangementer. Foredrag og studieture har været en del af formidlingsarbejdet, og kendskabet til musik og sang på Brorsons tid blev uddybet i forbindelse med musikaftener.

Målet med udstillingen har været at øge kendskabet til religion og trosforhold i Vestslesvig og formidle viden til de besøgende – både børn og voksne, dansk- og tysksprogede. Desuden er der blevet skabt et netværk omkring projektet nord og syd for grænsen med fagfolk inden for teologi, musik og kultur.

Orgelkunst zwischen Marschen und Als

Die Orgeln der Schlosskapellen auf Gottorf und Sønderborg stammen aus dem späten 16. Jahrhundert. Beide wurden im Lauf der letzten Jahrzehnte von dem dänischen Orgelbauer Mads Kjersgaard rekonstruiert. Mit Kursen, Konzerten und CD-Aufnahmen werden diese beiden Instrumente, die für die Musikkultur des nördlichen Europa von zentraler Bedeutung waren, erstmals gemeinsam und in einer CD-Reihe präsentiert. Sie lassen sich einreihen in die „Orgelkultur in den Marschen“, die sich um 1450/1500 im Wechselspiel zwischen den großen Städten und den Marschen an der Nordsee entwickelt hatte.

Der von der Kirkemusikskole Løgumkloster durchgeführte Orgelkurs mit Exkursionen vermittelte ein eindrückliches Bild der weltweit einmaligen Orgellandschaft zwischen den Marschen und Alsen. Die Teilnehmer kamen aus Deutschland, Dänemark, den Niederlanden und Großrbritannien. Dazu wurde in Løgumkloster die multimediale Ausstellung „Orgeln an der Nordsee – Kultur der Marschen“ mit dänischen Begleitmaterialien präsentiert.

Orgelkunsten mellem marsken og Als

Orglerne på Gottorp og Sønderborg Slot stammer fra slutningen af det 16. århundrede. Begge er blevet rekonstrueret i løbet af de seneste årtier af den danske orgelbygger Mads Kjersgaard. I forbindelse med fortolkningskurser, koncerter og cd-indspilninger vil begge instrumenter, der var af afgørende betydning for musikkulturen i det nordlige Europa, for første gang blive præsenteret sammen i en række CD-indspilninger. De kan indplaceres i ”marsklandets orgelkultur”, som udviklede sig i et samspil mellem de store byer i marsklandet ved Vesterhavet omkring 1450/1500.

På orgelkurset inkl. ekskursioner, der blev afholdt af kirkemusikskolen i Løgumkloster, fik man et godt indtryk af “orgellandskabet” mellem marsken og Als, der må betegnes som enestående i verden. Deltagerne kom fra D, DK, NL og GB. Desuden blev den multimediale udstilling ”Orgler ved Nordsøen – marskens kultur” med forklarende tekster på dansk præsenteret i Løgumkloster.